רגולציית REACH לרישום כימיקלים בייצוא לאירופה
02/04/2019
11:30 - 09:00
התאחדות התעשיינים, רח' המרד 29 תל-אביב - אולם מרק מושביץ, קומה 16

התאחדות התעשיינים מזמינה אתכם לבוקר עיון בנושא רגולציית ה-REACH, אשר עוסקת במעקב אחר כימיקלים המצויים בשימוש באיחוד האירופי ומחייבת תעשיינים ברישום, הערכה ואישור של כימיקלים ומוצרים המכילים כימיקלים המוכנסים למדינות האיחוד האירופי.
לחקיקה השלכה ישירה על התעשייה המייצאת למדינות האיחוד האירופי, ובכלל זה על יצואנים ישראליים, משום שהיא חלה על כימיקלים המיוצרים ומיובאים לאירופה, בין אם לבדם או בתערובת, ובין אם בחלק ממוצר שהוא חפץ.
ביום העיון נסקור בקצרה את הרגולציה, הגבלותיה ודרישותיה, נבין על מי היא חלה וכיצד מומלץ ליישמה. כן נתמקד בחובות החלות על חומרים בעלי סיכון גבוה ונציג דוגמאות של יישום הוראות הרגולציה.
יום העיון מיועד למנהלים, מנהלי איכות סביבה ואבטחת איכות, מנהלי פיתוח עסקי ומנהלי רגולציה, בחברות שפועלות עם ומול השוק האירופאי, אשר טרם נחשפו לרגולציית REACH ו/או נמצאים בשלבים ראשוניים מאד של היכרות עמה.
   
 
 
 
 
 
 
   
הערות
אנא שילחו לי אישור שההרשמה התקבלה
אנא הוסיפו את הארוע ליומן שלי
אני מאשר העברת פרטי הקשר שלי, מלבד תעודת זהות, לדוברים במפגש וכן לשותפים לארגון מפגש זה המופיעים בפרסומים לגביו
קישור למייל בעיות / שאלות